TITLE: 13/04/2020 Нов JBLSlider и други поправки
CONTENT: Добавен е нов слайдър в раздели Музика и линкове, пооправено е показването на текущата песен, добавен е банер за съгласяване за cookies и са оправени някои неща в админ частта.