TITLE: Audivo is online
CONTENT: 23/02/2016 Audivo е онлайн! Повечето първоначални проблеми са отстранени. Сайта е направен с любителска цел и не носи печалба на автора. Използваните хостинг/стрийминг услуги за направата на сайта се предоставят безплатно от biz.nf и Shoutca.st.